มรภ.สงขลา จัดเทศกาลดนตรี “Samila Jazz Festival”  สดุดีในหลวง ร.9 บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส

มรภ.งขลา จัดเทศกาลดนตรี “Samila Jazz Festival” 
สดุดีในหลวง ร.บิดาแห่งดนตรีแจ๊ส

 

คณะศิลปกรรมฯ มรภ.งขลา จัดเทศกาลดนตรี Samila Jazz Festival 2019 สดุดีและไว้อาลัยในหลวง ร.9 บิดาแห่งดนตรีแจของไทย ควบคู่สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เปิดโอกาสเยาวชนภาคใต้มีเวทีแสดงออก

 ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏงขลา (มรภ.งขลา) เปิดเผยถึงการจัดงานเทศกาลดนตรี Samila Jazz Festival 2019 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ว่า เพื่อเป็นการสดุดีและไว้อาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นทั้งนักประพันธ์และนักดนตรีแจ๊ส เปรียบเสมือนบิดาแห่งดนตรีแจ๊สของประเทศไทย และเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือทางด้านดนตรีระหว่างสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา วงการดนตรีอาชีพ นักวิชาการดนตรี และนักดนตรีในกลุ่มประชาคมอาเซียน อีกทั้งเยาวชนในภูมิศาสตร์ภาคใต้ได้มีเวทีในการแสดงออกทางด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านดนตรี ให้ จ.สงขลา มีเทศกาลดนตรีเป็นประจำทุกปี  

 

ผศ.ดร.ไชยวุธ กล่าวว่า การจัดคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นิยมจัดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ คอนเสิร์ตรักษ์โลก รักษ์ป่า หรือคอนเสิร์ตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมทางดนตรีดังกล่าวมิเพียงแต่จรรโลงจิตใจมนุษย์ให้รู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี หรือแม้แต่การหวังผลในเชิงธุรกิจด้วยก็ตาม แต่กิจกรรมทางดนตรียังทำให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์ต่อการท่องเที่ยวของเขตพื้นที่นั้นๆ ซึ่ง จ.สงขลา เป็นเมืองที่มีภูมิประเทศงดงาม มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งภูเขาและทะเล มีอำเภอหาดใหญ่ที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญมาอย่างยาวนาน ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งมีอำเภอเมืองสงขลาซึ่งเป็นเมืองเก่าอันทรงคุณค่า มีสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดสู่อนุชนคนรุ่นหลัง ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน เป็นอย่างมาก

คณบดีคณะศิลปกรรมศาตร์ มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.สงขลา และเพื่อยกระดับพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาวิชาดนตรี บุคลากรทางการศึกษาดนตรี รวมถึงประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการและพัฒนาความร่วมมือเพื่อรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน ทางโปรแกรมวิชาดนตรีสากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรี Samila Jazz Festival 2019 ในครั้งนี้ขึ้น

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: