พี่หลวงคร จัดแถลงข่าวญ.ว. เดิน วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 ชิงถ้วยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

วันพุธที่ 3 กรกฏาคม 2562    ณ หอประชุมราชาวดี  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  พลตำรวจโทสาคร   ทองมุณี  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงแรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และประธานจัดงาน ญ.ว. เดิน – วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019  จัดการแถลงข่าว ญ.ว. เดิน-วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019  ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม  2562   ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  

     

โดยมีวัตถุประสงค์

     1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มประชากรทุกกลุ่มหันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ประเภทใดก็ตาม 

     2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู บุคลากร และศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคี สัมพันธภาพอันดีและเพื่อให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

     3. เพื่อเป็นการระดมทุนในการที่จะสร้างห้องสมุดดิจิทัล ห้องเกียรติยศ และพิพิธภัณฑ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

    4.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมาย 

     คณะทำงานจะใช้สื่อทุกสื่อที่มีอยู่ในมือ ทำการประชาสัมพันธ์ให้มวลชนรอบข้างรวมถึงบรรดานักวิ่งเพื่อสุขภาพชมรมต่าง ๆ ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข่าร่วมกิจกรรม ญ.ว. เดิน วิ่ง ฟันรัน มินิมาราธอน 2019 กำหนดจำนวนนักวิ่งโดยประมาณ 5,000 คน 

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

“ได้รับเหรียญทุกรุ่น ทุกระยะที่วิ่ง”

กำหนดการรับเสื้อและบิบ  วันที่ 2-3 สิงหาคม 2562   เวลา 9.00-18.00 น.   ณ หอประชุมราชาวดี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประเภทของการแข่งขัน

1. ประเภทกิตติมศักดิ์ (VIP)  วิ่งได้ทุกประเภท (ได้เสื้อที่ระลึกพร้อมเหรียญรางวัล)

2. ประเภทฟันรัน (FUN RUN)

2.1    วิ่งฟันรัน ชาย

•    รุ่นอายุ ไม่เกิน 59 ปี     

•    รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

2.2    วิ่งฟันรัน หญิง

•    รุ่นอายุ ไม่เกิน 49 ปี     

•    รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

2.3    ประเภทเยาวชน ฟันรัน นักเรียน

•    ฟันรัน นักเรียน ม.ต้น ชาย

•    ฟันรัน นักเรียน ม.ต้น หญิง

•    ฟันรัน นักเรียน ม.ปลาย ชาย

•    ฟันรัน นักเรียน ม.ปลาย หญิง

3. ประเภท มินิมาราธอน (MINI MARATHON) แบ่งเป็น 2 ประเภท

3.1    ทั่วไป ชาย 

•    รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี     

•    รุ่นอายุ 30 – 39  ปี    

•    รุ่นอายุ 40 – 49  ปี

•    รุ่นอายุ 50 – 59  ปี    

•    รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

3.2    ทั่วไป หญิง 

•    รุ่นอายุ ไม่เกิน 29 ปี     

•    รุ่นอายุ 30 – 39  ปี    

•    รุ่นอายุ 40 – 49  ปี

•    รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

    เบญจภาคีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  ประกอบด้วย

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

2.  สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

3.  สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

4.  เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  

5.  ชมรมสายสัมพันธ์ฟ้า-แดง ตรีจักร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

การประเมินผล 

     1. จำนวนนักวิ่งจากชมรมวิ่งต่าง ๆ ให้ความสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมตามจำนวนที่คาดหมาย 

     2. มีจำนวนนักวิ่งหน้าใหม่ ๆ เกิดขึ้น เพราะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น 

     3. มวลชนให้ความสนใจกับคำบอกเล่าที่ได้ฟังจากผู้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลสุขภาพ โดยการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตาม 

     4. มวลชนได้เห็นทางเลือกใหม่ของชีวิต โดยหันมาให้ความสนใจในการออกกำลังกาย เป็นการเพิ่มสถิติในการออกกำลังกายของคนไทย ให้มากขึ้น

     5. เป็นการสร้างความสุขให้แก่ครอบครัวเป็นครอบครัวที่รักสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการทำตามแบบอย่างของมวลชน 

     6. เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: