PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี  2562

PFP ออกบูธโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี  2562

       บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปภายใต้แบรนด์ PFP 
เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในพื้นที่ 10 หมู่บ้านให้ได้รับความสะดวกจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน   ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ พีเอฟพี ร่วมออกบูธสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อจัดเลี้ยงแก่ ผู้เข้าร่วมงาน และมอบผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกให้กับผู้เข้าแข่งขันทำอาหาร ภายในงานครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว)

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: