พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้) ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน  2562 นายสันติ  ป่าหวาย  อธิบดีกรมพลศึกษา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คัดภาค 4 (ภาคใต้) ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน  2562  ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีนายโชติวิทย์  รัตนพันธ์ คณะกรรมจัดการแข่งขัน สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลา คณะบุคลากรในเขตอำเภอรัตภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทยและชมรมกีฬาปันจักสีลัตแหงจังหวัดสงขลา มีนโยบายที่จะพัฒนานักกีฬาให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและห่างไกลยาเสพติด มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นผู้นำทางด้านกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านทักษะกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬาและความสามัคคีในหมู่คณะ  และเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วยชมรมในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 44 ชมรม และมีบุคลากรทางด้านกีฬาทั้งสิ้น จัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 821 คน

การจัดชิงชนะเลิศปันจักสีลัตแห่งจังหวัดสงขลาครั้งนี้ เพื่อหานักกีฬาจังหวัดสงขลา เพื่อขึ้นทะเบียนนักกีฬาจังหวัดสงขลาเข้ากระบวนการสู่ความเป็นเลิศ

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: