มรภ.สงขลา จัดพิธีน้อมคารวาลัย “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์”

มรภ.สงขลา จัดพิธีน้อมคารวาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 

มรภ.สงขลา จัดพิธีน้อมคารวาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ยกเป็นสุภาพบุรุษต้นแบบคนดีของแผ่นดิน เผยมอบทุนกว่า 9 ล้าน ช่วยนักศึกษา 888 คน มีโอกาสเรียนจบปริญญาตรี

วันนี้ (30 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดพิธีน้อมคารวาลัยต่อการอสัญกรรมของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา กิจกรรมประกอบด้วย วิดีทัศน์ความเมตตาของพลเอก เปรม ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ รองประธานมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเอก เปรม กับ มรภ.สงขลา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าวแสดงคารวาลัยต่อการอสัญกรรม พิธียืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัย และ การบรรเลงบทเพลงจากคณาจารย์ทางดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มรภ.สงขลา เข้าร่วมนับพันคน

ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นสุภาพบุรุษต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ผู้ดำเนินชีวิตประกอบด้วยธรรม อุทิศชีวิตทำงานสนองคุณชาติบ้านเมือง ตามปณิธานอย่างหนักแน่นมั่นคงว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” จนได้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน้าที่การงานด้านต่างๆ มากมาย แม้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญเพียงใด แต่ส่วนหนึ่งที่ท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่ง คือ การสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี ทั้งโดยการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อจัดสรรทุนการศึกษา และการอบรมสั่งสอนให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในความเป็นคนดี

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะให้สถาบันการศึกษาปลูกฝัง บ่มเพาะความเป็นคนดีให้เพิ่มพูนขึ้นแก่ประชากรของชาติ ดังที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อครั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คนดีของแผ่นดิน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ของ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2553 มีความตอนหนึ่งว่า “…ผมเองทั้งรักทั้งห่วงใยต่อเยาวชน เห็นจะต้องมาช่วยอธิการบดีและครูบาอาจารย์ สร้างคนดีของแผ่นดิน ในชาติบ้านเมืองที่รักของเราให้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น จนต้องยัดเยียดเบียดเสียดกันบนผืนแผ่นดินไทยของเรา…

ด้าน ผศ.นิตยา กล่าวว่า มรภ.สงขลา ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากท่านอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 36 ปี ไม่ว่าจะในเรื่องเงินทุนการศึกษาของทางมูลนิธิฯ ที่ปัจจุบันมีเงินทุนสุทธิ 9,397,757.58 บาท มอบทุนการศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปี 2527-2561 เป็นเงิน 4,229,000 บาท มีนักศึกษาได้รับทุนจำนวน 888 คน การพัฒนานักศึกษา พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง หนทางที่ควรไป แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง คนดีของแผ่นดิน แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 นอกจากนั้น ท่านได้ปรารภเรื่อง การสร้างคนดีกับ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดี มรภ.สงขลา (ในขณะนั้น) ในที่สุด ผศ.ดร.ไพโรจน์ ได้ตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรขึ้น 2 หลักสูตร

หลักสูตรแรกคือ รายวิชาเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ ศึกษาชุมชน และนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้ไปแล้ว) และ หลักสูตร บ่มเพาะคนดี” ที่บ่มเพาะจิตสำนึกในการเป็นคนดี รักชาติรักแผ่นดิน มีความกตัญญูรู้คุณ เมตตากรุณา และตระหนักถึงการอยู่ร่วมกับคนอื่นและธรรมชาติ โดยท่านได้พิจารณาตรวจสอบและให้นำไปใช้เป็นการทดลองในระยะต้น และยอมรับเป็นหลักสูตรอบรมในที่สุด โดยจัดอบรมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ใน จ.สงขลา ทุกมูลนิธิ

ภายหลังปรับเปลี่ยนเป็นจัดอบรมแก่นักเรียนทุนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินการตั้งแต่ปี 2554-2561 รวม 17 รุ่น มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 862 คน จาก 15 สถาบัน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสงขลา และมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ จังหวัดสงขลา โดยมูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นผู้ดำเนินโครงการและจัดทำรายงานนำเสนอต่อท่านเป็นประจำทุกปี 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: