มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน สร้างอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน สร้างอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

มรภ.สงขลา จับมือธนาคารออมสิน พัฒนาทักษะอาชีพผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จัดเต็มหลากหลักสูตรด้านอาหาร การผลิตต้นอ่อนพืช ดูแลผู้สูงอายุ หวังช่วยยกระดับรายได้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ทวีสิน  นาวารัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ จ.สงขลา จำนวน 500 คน ตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 1. ข้าวพองปรุงรส/ซีเรียลบาร์ 2. การผลิตต้นอ่อนพืช 3. ขนมไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 4. อาหารไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (2 รุ่น) 5. น้ำเต้าหู้ ปาท่องโก้ และเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 6. อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ (2 รุ่น) และ 7. การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้ ทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่คนในชุมชนอย่างยั่งยืน เลิกพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ

                ผศ.ดร.ทวีสิน กล่าวว่า การแก้ปัญหาความยากจนถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้ทุกภาคส่วนในสังคมผนึกกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นฐานความพอดีภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนนั้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีระดับทักษะที่สูงขึ้น จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต งานศูนย์เครื่องมือกลาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ มรภ.สงขลา จึงร่วมกับธนาคารออมสินจัดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยประชาชน ความรู้สู่อาชีพ พร้อมทั้งร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ซึ่งรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: