จังหวัดสงขลา จัดแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20 และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ปลอดโฟม ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม   2562 ณ  บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา   เทศบาลนครสงขลา กำหนดจัดงานแถลงข่าวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 20   ซึ่งกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -8 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา สงขลา และงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม -4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา โดยมี

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย

นายอุทิศ  สวัสดิ์  รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่

นายสุรพล  กำพลานนท์วัฒน์  นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

อาจารย์มานพ  แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

นายชาญชัย  เตชวิวรรธน์  ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา

นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและ

ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า  สงขลาเป็นจังหวัดชายแดน  ทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัยโบราณ มีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตกทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ จึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยว มีพื้นที่ติดต่อกับชายฝั่งทะเล 2 ด้าน คือ ด้านตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทย และด้านตะวันตกติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ทำให้ชาวสงขลามีวิถีชีวิตเกี่ยวกับทะเล เช่น การประกอบอาชีพประมง การคมนาคม หรืออาหารที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น อีกทั้งเทศบาลสงขลามีนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์อาหารทะเล และอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งการจัดงานในปี ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และในปีนี้มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงาน ทั้งที่เป็นร้านจำหน่ายอาหารทะเล อาหารพื้นบ้านและสินค้า OTOP ของชุมชน กว่า 100 ร้านค้า

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: