พิธีส่งมอบมัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านนพเก้า)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม  2562  ณ มัสยิดยามีอุลอิสลาม ซอย 2 ริมเมือง ถนนพลพิชย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายไพโรจน์  จริตงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ มัสยิดยามีอุลอิสลาม(นพเก้า)   ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างมัสยิดหลังใหม่จากคุณมาลีหะอ์และศอสิหะอ์  อับดุลเราะห์มาน  ฟัครู โดยมี

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์

นายอนันต์ ทองลิ้นจี่ รองนายกเทศมนตรี

นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายสุรินทร์ มณีโชติ เลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคอหงส์ 

นายบากา  โต๊ะอีสอ  อิหม่ามมัสยิด เป็นตัวแทนคณะกรรมการมัสยิดฯและสัปบุรุษฯ  ผู้กล่าวรายงานประวัติความเป็นมาของมัสยิดยามีอุลอิสลาม 

นายอิซซัท  อัสสัน  อาลี อับดิล ซอดิก ผู้ขออนุญาติจัดตั้งและประธานมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม ขึ้นกล่าวความเป็นมาของมูลนิธิ 

นายเชค อับดุลเราะห์มาน  มูฮัมมัต มูฮัมมัด อัลมิฟดาร์ จากประเทศการ์ตาร์  เป็นผู้ประสานงานจัดหาเงินบริจาค ที่ใช้ในการก่อสร้างมัสยิด ยามีดุลอิสลาม

คุณมาลีหะอ์ และศอลิหะอ์ อับดุลเราะห์มาน ฟัครู ผู้บริจาคเงินในการก่อสร้างมัสยิด ส่งมอบกุญมัสยิดฯและเปิดประตูมัสยิดฯและทำพิธีเปิดป้ายมัสยิด จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีฯ ละหมาดวันศุกร์ร่วมกัน ณ  เข้าร่วมพิธีพิธีส่งมอบมัสยิดยามิอุลอิสลาม (บ้านนพเก้า) 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: