พี่น้องคลองหอยโข่งไม่เอาโรงงานคัดแยกขยะ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะ ในพื้นที่หมู่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (18 มี.ค 62 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายพนมเทียน  เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา พ.อ.สุรชัย  เชยกลิ่น ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดสงขลา นายรุ่งโรจน์  และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาและนายปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์  ป้องกันจังหวัดสงขลา ร่วมรับหนังสือร้องเรียนจากนายนิคม คงศรี ประธาน ปชช.พิทักษ์สิ่งแวดล้อมคลองหอยโข่งและเครื่อข่ายร่วม 120 คน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานคัดแยกขยะ ของบริษัท เซาท์เทิร์น กรีนเนอร์จี จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็นและน้ำเสียพร้อมกับเรียกร้องให้โรงแยกขยะแห่งนี้หยุดดำเนินการ นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองจำไหรและคลองหอยโข่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกด้วย

นายนิคม คงศรี ประธานกลุ่มประชาชนพิทกษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอคลองหอยโข่ง เคยยื่นคัดค้านโรงคัดแยกขยะมาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการร้องเรียนในประเด็นเดียวกันไปยังหลายหน่วยงาน รวมถึงร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวดสงขลาได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สนง.ทสจ.สงขลา สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา อำเภอคลองหอยโข่ง เป็นต้น เพื่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันยื่นหนังสือโดยจะเร่งรัดและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะต่อไป

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: