รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดเสวนา”การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏกติกามารยาทและกฏหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการเสวนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย” How to ride and drive safe in Thailand มุ่งสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

            วันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62  เวลา 15.00 น. ที่ ภูภัทรา เรสสิเดนท์หาดใหญ่ ซอยสัมพันธชิต ถนนท่าเคียน 1 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการเสวนา “การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกติกามารยาท และกฎหมายในการขับรถท่องเที่ยวในประเทศไทย”  How to ride and drive safe in Thailand โดยมี Mr.Mohd Afandi Abu Bakar กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา ,

นายกิจจา ไวชมภู   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ,

นายสุนทร  น้อยบุญมา นายกสมาคมมาเลเซีย-ไทย ไรเดอร์คลับมาลต้า ,

พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี  อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ,

ดร.พิเษก  สายชนะพันธ์ ที่ปรึกษากฏหมายมูลนิธิประชาปลอดภัย ,

นายเกษม  สังข์ภิรมย์  ผู้อำนวยการรับประกันและการตลาดกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและ

สมาชิกสมาคมมาเลเซีย-ไทย ไรเดอร์คลับ(มาลต้า) ทั้งไทย -มาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 120 คน วิทยากรและตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน 

            นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สืบเนื่องจากปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถจักรยานยนต์ประเภทบิ๊กไบค์เป็นจำนวนมาก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากประเทศไทยมีทัศนียภาพที่สวยงาม อาหารอร่อย มีคุณภาพราคาไม่แพง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากความไม่เข้าใจในกฎระเบียบ กติกา หรือข้อกฎหมายของประเทศไทย ทำให้บางครั้งเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บ บางกรณีถึงขั้นเสียชีวิต หรือถูกจับกุม เนื่องจากนำอุปกรณ์บางชนิดซึ่งไม่อนุญาตให้นำมาใช้ประโยชน์ในประเทศไทย เช่น เครื่องวิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์ต้องห้ามต่าง ๆ ทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ทางสมาคมมาเลเซีย-ไทย ไรเดอร์คลับ มาลต้า ร่วมกับสถานกงสุลมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าหน้าที่ตำรวจ บริษัท คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท เอเชียประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายพระราชบัญญัติจราจร กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง ความรู้เรื่องการขับขี่ให้ปลอดภัย และความรู้เกี่ยวกับการรับสินใหม่ทดแทนในกรณีเกิดการเสียชีวิต และทรัพย์สิน การช่วยเหลือประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการส่งผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิตกลับประเทศของตนเอง

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: