สธ.สงขลา ส่งเสริมเยาวชนป้องกันตนเอง ภายใต้แนวคิด “SEX รอบคอบ ตอบ OK: เรื่องเท่ ๆ กับรักของเรา”

   สธ.สงขลา ส่งเสริมเยาวชนป้องกันตนเอง ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ภายใต้แนวคิด “SEX รอบคอบ ตอบ OK: เรื่องเท่ ๆ กับรักของเรา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ซึ่งเป็นวันดี ๆ ของวัยรุ่นที่ต้องรักตัวเอง รู้จักการป้องกันให้ตัวเองปลอดภัยจากการติดเชื้อที่เกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในการดูแลสุขภาวะทางเพศ รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อคู่และสังคม

 นายแพทย์อุทิศศักดิ์  หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายจะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 ซึ่งหากไม่สามารถควบคุมป้องกันการเพิ่มขึ้นของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นจะไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ สำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย ในช่วงปี 2556 – 2560 พบว่าอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจาก 19 ต่อแสนประชากร เป็น 28.9 ต่อแสนประชากร โดยโรคหนองในเป็นโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด กลุ่มประชากรที่พบอัตราป่วยของโรคหนองในมากที่สุดในปี 2560 คือช่วงอายุ 15-24 ปี และพบว่าในกลุ่มนี้มีอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5โรคหลัก (โรคหนองใน หนองในเทียม ซิฟิลิส แผลริมอ่อน และกามโรคต่อมน้ำเหลือง) สูงเช่นกัน การติดเชื้อเอชไอวีพบว่าช่วงอายุ 15-19 ปี และ 20-24 ปี มีแนวโน้มสูงขึ้นและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9เท่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มสูงขึ้น และเห็นผลกระทบตามมาคือ การพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีการติดเชื้อสูงขึ้นและมีผลการพบการติดเชื้อซิฟิลิสแต่กำเนิดเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

 จากสถานการณ์เอดส์จังหวัดสงขลา ณ วันที่ 31 ธค 2561 พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 11,874 ราย และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์รับยาต้านไวรัสเอดส์ จำนวน9,638 ราย กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 25-49 ปี รองลงมาอายุ 50 ปีขึ้นไป และอายุ 20 – 24 ปีตามลำดับ อำเภอที่พบมากที่สุด คืออำเภอหาดใหญ่ เมือง สะเดา ตามลำดับ

 นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่บูรณาการไปกับการควบคุมป้องกันรักษาเอชไอวี และโรคเอดส์ โดยการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย สามารถใช้ถุงยางอนามัยได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงชุดบริการป้องกันแบบผสมผสาน ทั้งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และซิฟิลิส จัดบริการที่เป็นมิตรและเอื้อต่อการเข้ารับบริการของวัยรุ่น กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการรณรงค์ในวันแห่งความรักปี 2562 ภายใต้แนวคิด “SEX รอบคอบ ตอบ OK :เรื่องเท่ ๆ กับรักของเรา” ซึ่งหมายถึง ต้องรู้วิธีปฏิเสธ หรือต่อรองเมื่อไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ หรือหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผิด ๆ ที่จะมอบความรักโดยการมีเพศสัมพันธ์ในวันวาเลนไทน์ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรพกถุงยางอนามัย ติดตัวไว้เสมอ และสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและคู่ โดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน

ทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานหน้าโรงภาพยนตร์อีจีวี ซีนีม่า ชั้น ห้างเทสโก้โลตัส อ.เมือง จ.สงขลา โดยภายในงานมีการแจกถุงยางอนามัยแจกแผ่นพับและบู๊ธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ดังนั้นจึงขอเน้นย้ำให้ประชาชนและเยาวชนร่วมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการคำปรึกษา สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และทาง Facebook Fanpage: สอวพ. (สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: