จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเมืองสมุนไพร ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมเป็นเมืองสมุนไพร ตามวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข ดูแลสุขภาพประชาชนด้วยวิถีแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับชาวสงขลาและนักท่องเที่ยว

วันที่ 11 ม.ค. 62  ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขล

สำหรับจังหวัดสงขลาเป็น 1 ใน 13 จังหวัด สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสงขลา ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ได้จัดทำแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการส่งเสริมเกษตรกรและนักวิชาการให้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การแปรรูป การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้นำสมุนไพรไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ได้มีการวิจัย คิดค้นนวัตกรรมที่นำสมุนไพรมาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น เยลลี่หญ้าดอกขาวสำหรับลดความอยากบุหรี่ ตำหรับยาสมุนไพรสำหรับรักษาแผลเรื้อรัง เครื่องดื่มผสมสารสกัดจากส้มแขก และมาร์กหน้าผสมสารสกัดจากส้มแขก เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีแกนนำผู้ปลูกสมุนไพร จำนวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มเขาพระ อำเภอรัตภูมิ กลุ่มทุ่งจัง อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ กลุ่มท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา กลุ่มวัดดินลาน อำเภอบางกล่ำ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้ชีวเกษตรวิถีธรรม อำเภอนาทวี ซึ่งกลุ่มแกนนำ
ผู้ปลูกสมุนไพรจะนำสมุนไพรที่ได้ส่งให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการ และแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป  

อมลรดา  ชูประสิทธิ์ ข่าว/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: