พี.เอฟ.พี. จัดกิจกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุปาบึก

พี.เอฟ.พี. จัดกิจกรรมร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุปาบึก

                บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์พีเอฟพีร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุปาบึก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทพีเอฟพี เป็นผู้มอบ ชุดยังชีพ เครื่องใช้อุปโภคบริโภค และยารักษาโรค ให้แก่  ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์พายุ”ปาบึก” จำนวน 300 ชุด และลงพื้นที่มอบชุดยังชีพให้กับกลุ่มชาวบ้าน ณ ชุมชนแพรกจูด, มัสยิสต้นหาด , โรงสี 1 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  8 มกราคม 2562 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: