ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ จัดบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม  2562  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ โดยคุณสุนันทา  เสถียรเพชร  กรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่  พร้อมด้วย

คุณฉลวย  พงศ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  ประธานในพิธี

คุณอุทัย  ไชยสมิตร รองผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ บมจ.หาดทิพย์ 

คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CRM และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้จำกัด

คุณนิภา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา 

คุณณัฐธิตา  ไตรวชิรางกูร  นายกสโมสรโรตารี่โคกเสม็ดชุน   

ได้ร่วมจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยทางห้างฯจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน  ซึ่งครั้งนี้เป็นการน้อมนำแนวคิดและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรพทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” โดยกำหนดให้มีงานบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่ ชั้น 5 

 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: