คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนาม MOU พัฒนาท่องเที่ยวเกาะยอ-สตูล

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนาม MOU พัฒนาท่องเที่ยวเกาะยอ-สตูล

               

                คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือพัฒนาศักยภาพจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเกาะยอ พร้อมทำ MOU พัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวสตูล

                เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดกิจกรรมเวทีสรุปผลการวิจัย แผนงานวิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน” พร้อมด้วยพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมกับ นายคำรพ เสาวคนธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือและความสนใจจากแกนนำชุมชนด้านการท่องเที่ยวของชุมชนเกาะยอ เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและชุมชน

                นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา เดินทางไปจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย แผนงานวิจัย การพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมทั้งพิธีลงนาม MOU นำโดย ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองอธิการบดี มรภ.สงขลา ร่วมกับ นายนพดล นงเกษม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว พร้อมด้วย ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: