จังหวัดสงขลา จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” 

จังหวัดสงขลา จัดประชุมผ่านระบบ Video Conference กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมติดตามผลการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ และขอเชิญชวนชาวสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคมนี้

วันนี้ (6 ธ.ค. 61) ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” พร้อมติดตามผลการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลานางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาพ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รอง ผบก.ภ.จว.สงขลานางสุนันท์ ศรีวิรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา,นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลานายธงชัย เพราะดีงาม ประธานชมรมจักรยานสงขลานายเชวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมทั้งจักรยานและร่างกาย เครื่องแต่งกาย โดยจะต้องสวมหมวกนิรภัย สวมรองเท้าที่รัดกุมและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้เรียบร้อย และห้ามใช้โทรศัพท์ขณะปั่นจักรยานซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปั่นที่ร่วมในขบวน รวมทั้งขอให้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้ครอบคลุมทุกช่องทางในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมฯเส้นทางการจราจรจุดจอดพักรถจุดพักทำกิจกรรมจุดบริการน้ำดื่มและจุดปฐมพยาบาล

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย คณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรคณะทำงานฝ่ายพยาบาลและช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินคณะทำงานฝ่ายจัดขบวนจักรยานคณะทำงานฝ่ายเส้นทางจักรยานคณะทำงานฝ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติคณะทำงานจัดหาเครื่องดื่มและการบริการและคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยการร่วมกิจกรรม “Bikeอุ่นไอรัก

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: