พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: