พิธีปิดการแข่งขัน”วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล”

วันศุกร์ที่ 16 พศษจิกายน  2561 เวลา 14.30 น ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา. มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล. พงศ์สุวรรณ  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอล รอบชิงชนะเลิศศู่นย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ อายุไม่เกิน 12 ปี ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ  เพื่อหาตัวแทนทีมชนะเลิศ ชาย-หญิง ไปทำการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเดือนมกราคม 2562.   พร้อมด้วย

      นายสมพร  จันทพัฒน์  ผู้จัดการบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด 

      ร.ต.ปกครอง  จินดาพล  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

      นายประทีป  แก้วประสิทธิ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ บริษัทหาดทิพย์จำกัด(มหาชน) ร่วมมอบรางวัลแก่ทีมชนะเลิศต่างๆ

โดยทีมชนะเลิศชาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำภูรา จังหวัดตรัง ทีมหญิง ชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่  จังหวัดสงขลา

พร้อมมอบรางวัล โล่รางวัล เหรียญรางวัล เงินรางวัล  

      นักกีฬาช่ายยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ช.จิรเดช  ธนูศิลป์  จากทีมโรงเรียนบ้านลำภูรา

      นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ ด.ญ.บุรัสญาภรณ์  บุญปลอด  จากทีมโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

      ผู้ฝึกสอนทีมชายยอดเยี่ยม ได้แก่ นายสุรเดช  ประสงค์กิจ  จากทีมโรงเรียนบ้านลำภูรา

      ผู้ฝึกสอนทีมหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ นานยสุทธิรักษ์  จิตตกูล จากทีมโรงเรียนบ้านเกาะใหญ่

 การจัดการแข่งขันเป็น่ไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสนับสนุนงบประมาณและการจัดการแข่งขันจากศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นระยะเวลาติดต่อกันเป็นปีที่ 19 และจะจัดการแข่งขันอีก ปี62 และปีต่อๆไปอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: