การแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลเมืองนครหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันท์  เพ็งจันทร์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน #”วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่  โดยมีนายชุตินธร  พงศ์ไพโรจน์  ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ กล่าวรายงาน โดยมีเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนโครงการจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน 

วิทยุการบินฯได้จัดโครงการนี้เพื่อเป็นการกระจายโอกาสแก่ยุวชนของชาติ ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นต่างๆทั่ววประเทศ ให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และเป็นการส่งเสริมยุวชนให้มาสนใจเล่นกีฬา มีโอกาสฝึกฝนตนเอง สู่การเป็นนักกีฬาในระดับจังหวัดและระดับชาตในอนาคต รวมทั้งให้ยุวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการแข่งขันฯในรอบชิงชนะเลิศ ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ เป็นการแข่งขัน รอบที่สอง เพื่อหาทีมชนะเลิศเข้าไปทำการแข่งขันฯในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม  2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

ทีมที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการแข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศจังหวัดประกอบด้ัวย จังหวัดสงขลา ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งประเภททีมนักกีฬาชายและทีมนักกีฬาหญิง มีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน  โดยจะทำการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลเมืองนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา    สำหรับผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรไว้เป็นที่ระลึกประกอบด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่  เทศบาลตำบลควนลัง บริษัทสยามนครินทร์จำกัด  บริษัทศรีไชยพงศ์อิเลคทริคจำกัด  บริษัทสัญญาพัฒน์วิศวกรรมจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ธานี

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: