ทัพนักกีฬาเรือแคนูสลาลอมไทยสุดเจ๋ง

 #ทัพนักกีฬาเรือแคนูสลาลอมไทยสุดเจ๋ง 
กวาดรางวัลเพียบ! คว้ามาทั้งหมด 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในรายการ 2018 Asian Canoe Slalom Junior & U23 Championships ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา 🏆👏 โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้


.
เหรียญทอง 
📌เรือคยัคสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า
📌เรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละว้า 
📌ประเภททีมเรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า นายพีระพล แก้วโบราณ และนายปิยะณัฐ เกิดสุข
📌ประเภททีมเรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนหญิง โดย น.ส.แพรวพรรณ ผลหว้า น.ส.จารุวรรณ เนียมทอง และน.ส.ณัฐณิชาช์ อมรวิชัยวงศ์
📌ประเภททีมเรือแคนูสลาลอม 1 คน หญิง อายุไม่เกิน 23 ปี โดย น.ส.ธัชพร พรชัย น.ส.อัจฉราภรณ์ ดวงละหว้า และน.ส.วรดา ชนม์สุข


.
เหรียญเงิน ได้แก่
📌เรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี โดย นายยุทธกานต์ ชัยเดช
📌เรือแคนูสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายชลสิทธิ์ พุทธรักษา
📌เรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนหญิง โดย น.ส.จารุวรรณ เนียมทอง
📌เรือคยัคสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า
📌เรือแคนูสลาลอม 1 คน เยาวชนชาย โดย นายไพทัศน์ งามสง่า นายพีระพล แก้วโบราณ และนายปิยะณัฐ เกิดสุข


.
👉เหรียญทองแดง 
📌ประเภททีมเรือแคนูสลาลอม 1 คน ชาย อายุไม่เกิน 23 ปี โดยเป็นการรวมพลังระหว่าง นายยุทธกานต์ ชัยเดช นายจตุพร ทิมทอง และนายชลสิทธิ์ พุทธรักษา
.
กฟผ. ในฐานะผู้สนับสนุนกีฬาเรือพายอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2555 ขอแสดงความยินดีแก่ทัพนักกีฬาเรือพายไทยที่สร้างชื่อเสียง และเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนในชาติ 🎉🎉

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: