เปิดงานมหกรรมวันส้มโอหอมควนลังและของดีเมืองควนลัง

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีกลาง ถนนควนลังศรีภูวนารถ (ถนนสาย ค9)  นายอำพล  พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน#วันสัมโอหอมควนลัง  โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนากร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน พี่น้องชาวควนลัง ร่วมพิธีอย่างมากมาย 

ประชาชนชาวควนลัง ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำการเพาะปลูกพืชผลและปศุสัตว์ อาชีพรองลงมา ได้แก่ การรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ นอกจากนั้น ยังมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวหลายกลุ่ม มีสภาวัฒนธรรมช่วยดูแล ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของควนลัง

สำหรับการเพาะปลูกพืชผลทางเกษตรของพี่น้องชาวควนลัง มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อและเป็นผลไม้พื้นถิ่นมาช้านาน คือ#ส้มโอหอมควนลัง ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อสีชมพู มีกลิ่นหอม ไร้เมล็ด เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้พี่น้องชาวควนลังตลอดมา และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2560 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนทางภูมิศาสตร์ ส้มโอหอมควนลัง เป็นผลไม้ประจำถิ่นได้รับจีไอ เป็นรายแรกของจังหวัดสงขลา

และก่อนเปิดงาน#วันส้มโอ ได้มีการแจกรางวัลกับการประกวดผลผลิตทางการเกษตร  แก่เกษตรกรหลายรางวัลเพื่อเป็นกำลังในการประกอบอาชีพและชื่อเสียงในเทศบาลควนลังสืบไป

การจัดงานครั้งนี้ใช้เวลาจัดงาน 7 วัน 7 คืน คือวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณถนนควนลังศรีภูวนารถ (ถนนสาย ค9) 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: