ธนาคารแห่งประเทศไทยสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่3 ปี2561

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2561 ณ  สถานสวัสดิสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  นายสันติ  รังสิยาภรณ์รัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ได้จัดแถลงข่าวโดยสรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาสที่3 ประจำปี2561 ว่า การขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน แต่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าสำคัญภาคใต้หดตัว จากผลราคาที่ลดลงเป็นสำคัญ สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะเดียวกันผลผลิตภาคเกษตรชะลดตัวและราคายังอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้รายได้เกษตรกรยังหดตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริโภคภาคเอกชนชะลดตัว สำหรับการท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง ผมกระทบจากเหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวล่มที่ จ.ภูเก็ต อย่างไรก็ดี การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนขยายตัว ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจากราคาพลังงาน ขณะที่อัตราการว่างงานหลังปรับฤดูกาลลดลงจากไตรมาสก่อน

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: