กฐินสามัคคีวัดพะโคะ ประจำปี2561

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ  จังหวัดสงขลา ได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 โดยนางพรสุข  พรประภา ประธานกิติมศักดิ์ พร้อมด้วย นายบัญชา  นางบุษกร  พรประภา ประธานกฐินในพิธี หลังจากได้ทำพิธีสมโภชผ้ากฐินไปแล้วเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา การนำผ้ากฐินมาถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ส่วนปัจจัยอันเป็นบริวารกฐิน จะนำไปสมทบทุน ในการสร้าง อาคารปฏิิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส (7รอบ) 84 พรรษา  โดยมีพระครูปุญญาพิศาล รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ เจ้าอาวาสวัดพะโคะ   เป็นผู้รับปัจจัยกฐินในครั้งนี้

เวลา 12.00 น.ได้เริ่มการเคลื่อนกฐินรอบ  พระสุวรรณมาลิก เจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ จำนวน 3 รอบ จากนั้นได้นำกฐินเข้าสู่การประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน โดยพระสงฆ์แสดงธรรม 1 กัณฑ์  การถวายผ้ากฐินครั้งนี้ ได้รับเงินประมาณ 5.7 ล้านบาท ยังไม่ได้สรุปยอดที่แท้จริง 

Facebook Comments

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: